Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Kilka słów

W Polsce wyróżnia się spółki kapitałowe i spółki osobowe, oraz takie które posiadają osobowość prawną oraz takie które jej nie posiadają.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością znane najczęściej pod skrótem z o.o. są spółkami posiadającymi osobowość prawną i jednoczęśnie są spółkami kapitałowymi.

Kapitał

Kapitał spółki z o.o. jest podzielony na udziały spółki. Znaczy to tyle że jeśli spółka posiada np. 100 udziałów, a kapitał zakładowy wynosi 5000 zł (jest to minimalny kapitał spółi z o.o.) to każdy udział jest wart 50 zł. ( 5000/100 daje 50 zł) Kapitał jest wnoszony do majątku spółki w momencie jej założenia, może być on wniesiony pieniężnie lub poprzez inne wartości majątkowe.

O ile pieniężny wkład nie wymaga żadnych dodatkowych formalności a spółka której wkład jest w całości wnoszony pieniężnie może być zakładana poprzez portal ministerstwa sprawiedliwości, o tyle wkład poprzez np. nieruchomość wymaga dodatkowej wyceny biegłego, a samo zawiązanie spółki - formy aktu notarialnego. Przy zakładniu spółki poprzez wzorzec umowy, czyli portal ministerstwa, jest możliwość podpisania elektronicznego oświadczenia o wniesieniu wkładu.

Odpowiedzialność za zobowiązania

Jeżeli zobowiązania spółki przewyższają majątek spółki w tym jej kapitał, udziałowcy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Wierzyciele mogą jednak pociągnąć do odpowiedzialności finansowej zarząd spółki, gdyż zarząd miał obowiązek zgłosić upadłość spółki w momecie gdy straciła ona możliwość regulowania swoich zobowiązań. Problem prawny stanowi określenie dokładnego momentu kiedy spółka traci takie możliwości. Nie można jednak zapomnieć że w takim momencie zarząd odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Reprezentacja spółki z o.o.

Spółkę z o.o. zawiązują udziałowcy czyli osoby prawne lub fizyczne które wnoszą kapitał i stają się właścicielami udziałów. W momencie zawiązania, określają pierwszy zarzad spółki. Zarząd stanowi przynajmniej jedna osoba fizyczna. Do zarządu mogą należeć Prezes (zawsze), Wiceprezes (opcjonalnie), oraz Członkowie Zarządu (opcjonalnie). W zależości od konstrukcji umowy spółki mogą mieć różen lub równe uprawnienia co do reprezentacji spółki. Spółkę z o.o. mogą również reprezentować prokurenci. Są to osoby nie należące do Zarządu, jednak mogące samodzielnie (prokura samoistna) lub współnie z innym prokurentem (prokura łączna) reprezentować spółkę. Prokurentów powołuje zarząd spółki inaczej niż zarząd, który jest powoływany przez zgromadzenie wspólników, czyli udziałowców.

Rada nadzorcza

Organem nadrzędnym nad zarządem spółki stanowi rada nadzorcza. Składa się ona z udziałowców lub innych osób. Rada nadzorcza jest rzadko ustanawiana. Stanowi ona dodatkowy organ który w przypadku dużych spółek z o.o. z - najczęściej rozdrobnionym kapitałem na wielu udziałowców - zastepuje częściowo zgromadzenie wspólników.

Zgromadzenie wsplników

Zgromadzenie wsplników stanowi organ nadrzędny w spółcę, ma ono prawo powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej oraz zarządu. Ma również prawo zmieniać umowę spółki. Należy jednak pamięać że nie ma ono prawa do prowadzenia spraw spółki, które to uprawnienia należą do zarządu, dlatego właśnie za ewentualne zobowiązania spółki udziałowcy (którzy stanowią zgromadzenie wspólników) nie odpowiadają.

baner z tekstem

Zadzwoń i umów się z nami 609-678-468

Dane kontaktowe

tel 609 678 468

tel (61) 415 27 34


Delta Smart Solution Krzysztof Berdychowski

ul. Wierzbięcice 44A/43B

61-568 Poznań

woj. Wielkopolskie


ul. Świętokrzyska 30 lok. 63,

00-116 Warszawa

woj. Mazowieckie

tel. 22 100 47 38

NIP 778-143-41-96


biuro@sprzedazspolekzoo.pl