Spółki w Czechach

Zgodnie z Ustawą 513/1991 w Republice Czeskiej rozróżniamy następujące spółki:

 • spółka akcyjna (a.s.)
 • spółka jawna (v.o.s.)
 • spółka komandytowa (k.s.)
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( s.r.o. )

Działalność gospodarcza w Czechach, krótki opis prowadzenia spółki tj. s.r.o.

Podobnie jak w Polsce, w Czechach również wzrasta z roku na rok znaczenie spółek s.r.o. w ogóle działalności gospodarczych. Czeskie spółki s.r.o. (společnost s runem omezeným – s.r.o.) są w zasadzie identyczne do ich Polskich odpowiedników z o.o..

Spółka z o.o. w czechach (s.r.o.) posiadają kapitał zakładowy min. 1 CZK, który to musi być wniesiony przez wspólników. Podobnie jak w Polskich spółkach również spółki Czeskie mogą mieć 1 wspólnika posiadającego całość udziałów lub wielu w przypadku s.r.o. maksymalnie 50 wspólników. Wspólnikiem może być osoba fizyczna lub inny podmiot posiadający osobowość prawną.

Spółki reprezentuje zarząd który jest powoływany przez zgromadzenie wspólników podobnie jak w Polskich spółkach. Zgromadzenie wspólników jest więc organem nadrzędnym.

Podczas zmiany właściciela tj. Sprzedaży udziałów nowi właściciele mogą powołać nowy zarząd wydając odpowiednią uchwałę, Uchwała zarządu wchodzi w życie w momencie jej uchwalenia. Tak więc w dniu zakupu nowej spółki w Czechach właściciele mogą dokonać zmiany zarządu zanim zmieni się wpis w Rejestrze Handlowym. Bolączką wielu Polskich przedsiębiorców jest długi okres zmian w KRS, tymczasem w Rejestrze Handlowym aktualizacja dokonywana jest bardzo szybko.

Kolejność podczas rejestracji nowej spółki w Czechach:

 • 1. Stworzenie Umowy Spółki*
 • 2. Wniesienie Kapitału Zakładowego
 • 3. Wpis do rejestru Handlowego
 • 4. Rejestracja w Urzędzie Skarbowym

Umowa spółki powinna zawierać:

 • nazwę i siedzibę spółki,
 • wykaz wspólników, zawierający nazwę i siedzibę osoby prawnej lub nazwisko i miejsce zamieszkania osoby fizycznej,
 • przedmiot działalności spółki,
 • wysokość kapitału zakładowego oraz wysokość wkładu każdego wspólnika wraz z terminem i sposobem wniesienia wkładu,
 • nazwiska i miejsce zamieszkania osób reprezentujących spółkę na zewnątrz oraz zakres reprezentowania spółki,
 • nazwiska i miejsce zamieszkania członków rady nadzorczej, o ile była utworzona,
 • określenie administratora wkładu,
 • inne informacje, które wymagane są w Kodeksie handlowym.

Oferujemy usługę zakładania spółki w czechach na miarę, koszty nie przekraczają 5000 zł.!!!!!

baner z tekstem

Zadzwoń i umów się z nami 609-678-468

Dane kontaktowe

tel 609 678 468

tel (61) 415 27 34


Delta Smart Solution Krzysztof Berdychowski

ul. Wierzbięcice 44A/43B

61-568 Poznań

woj. Wielkopolskie


ul. Świętokrzyska 30 lok. 63,

00-116 Warszawa

woj. Mazowieckie

tel. 22 100 47 38

NIP 778-143-41-96


biuro@sprzedazspolekzoo.pl